Tevékenységeim


Lehet, hogy ez a felsorolás egy kicsit bonyolultan hangzik, de ne féljen, mindjárt érthetőbb lesz!

Mint már említettem, kártérítési ügyekkel foglalkozom. Kártérítést pedig sokféle okból lehet követelni. A kártérítéses ügyek alapja, hogy valamilyen jogellenes magatartás következményeként kár keletkezik. A jogellenes magatartás is sokféle lehet, pl. KRESZ szabályszegés, bűncselekmény, munkavédelmi szabályok megszegése, hazugságokkal teli újságcikk megjelentetése, vagy az orvosi szakmai szabályok megszegése.

Kinek jár kártérítés?

Kártérítés annak jár, akinek más jogellenes, felróható magatartásával (kivétel az ún. objektív felelősség) okozati összefüggésben kárt okoz. Most nem magyarázom el, hogy a felróhatóság és az objektív felelősség között mi a különbség, hiszen arra vannak a jogi egyetemek, hogy ezt megtanítsák. A károsult szempontjából az a lényeg, hogy a kettő közül valamelyik fennálljon. Ezzel általában nem is szokott gond lenni, mert a jogellenes magatartás egyben ezt is feltételezi.

karterites.jpg

Az okozati összefüggés már annál fontosabb lehet. Hiszen csak akkor jár kártérítés, ha a jogellenes magatartással okozati kapcsolatban áll a kár bekövetkezése. Például mi a helyzet, ha valaki úgy töri el a lábát, hogy a buszról leszállva elcsúszik a jeges úton, mert úgymond az induló busz menetszele elsodorta. Ha már nem volt érintkezés a busz és a sérült között, akkor nincs okozati összefüggés a busz közlekedése és a sérülés, vagyis a kár között. A baleset tényleges oka a jeges járda, és nem a busz közlekedése. A busz kötelező felelősségbiztosításának terhére nem követelhető kártérítés. Ilyenkor azt lehet vizsgálni, hogy kinek kellett volna jégmentesíteni a járdát. Itt már lehet keresnivalója a károsultnak.

De mi is a kár, amit érvényesíteni szeretnénk? A kár lehet pénzben kifejezhető vagyoni kár, felmerült költség, elmaradt haszon és ún. nem vagyoni kár egyaránt. Azonban minden esetben szükség van egy ezen a jogterületen kellő jártassággal, szaktudással rendelkező személyre, aki eldönti, hogy:

Továbbá tanácsot tud abban adni már a balesetet követő napokban is, hogy mire érdemes figyelni, milyen számlákat, bizonylatokat kell eltenni, milyen okiratokra lesz szükség.

Mire számíthat, ha velem dolgozik?


Kárrendezési eljárásokban többéves, és több száz ügyben szerzett tapasztalattal rendelkezem. Ahhoz, hogy egy károsult érdekeit megfelelően tudjam képviselni, általában felkeresem őt és családját az otthonában. A kárrendezési eljárásban ugyanis szinte elengedhetetlen a károsultak életkörülményeinek és környezetének minél alaposabb megismerése, mert így lehet megalapozottan tanácsot adni a kártérítési jogcímekről és összegekről. Tapasztalatom szerint a károsultak helyzetét is megkönnyítjük ezzel, hiszen a lábadozás, gyógyulás időszakában a helyváltoztatás, az ügyintézés problémát jelent.

A kárrendezési eljárás nálam nem csak arra terjed ki, hogy pl. a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás terhére benyújtom a kárigényt, hanem megvizsgálom, hogy a károsult követelhet-e egyéb biztosítása alapján kártérítést. Ez lehet utas-, otthon-, életbiztosítás, vagy akár munkáltatói felelősségbiztosítás is.

Munkám során szoros együttműködést alakítottam ki orvos- és gépjármű műszaki szakértőkkel, akik saját szaktudásukkal elősegítik, hogy a vitatott tényállási elemeket megnyugtatóan tudjuk tisztázni, és így már csak a kártérítés összege legyen az eljárás tárgya.

tevekenysegem.jpg

A követelhető kártérítési összeg mértékének megállapítása nem egyszerű feladat. Ezt mindig egyénre kell(ene) szabni. Ezt a károsult baleset előtti élete, családi, munkahelyi körülményei is nagy mértékben meghatározzák, és nem csupán a gyakran hangoztatott maradandó egészségkárosodás, vagy munkaképesség-csökkenés %-os mértéke. Sajnos, főleg a peren kívüli egyeztetések tapasztalatai azt mutatják, hogy ezeket az egyéni körülményeket nem veszik figyelembe, és olyan összeget ajánlanak fel a károsult részére, ami a hazai biztosítási és bírói gyakorlat által kialakított összegeket nem éri el. Laikus számára nagyon nehéz megítélni, hogy a felajánlott összeg hol helyezkedik el azon a ranglétrán, amit a gyakorlat alakított ki. Ezért van szükség egy tapasztalt, több száz ilyen ügyben eljárt szakemberre, akinek van összehasonlítási alapja, aki tanácsot tud abban adni, hogy érdemes-e az adott összeget elfogadni, vagy perre kell vinni az ügyet.

Szerintem egy szakember a másik oldalon is felelősséggel tartozik. Nem vállalok olyan ügyet, ahol azt látom, hogy a megbízó egy általa jogosnak vélt, de valójában eltúlzott mértékű kártérítési összeget akar mindenáron kisajtolni a károkozótól, vagy biztosítójától. A kártérítés nem arra szolgál, hogy a károsult azon meggazdagodjon. A kártérítés célja megfelelő kompenzáció nyújtása az elszenvedett sérelemért.

Megbízásaimat sikerdíj ellenében vállalom, ami annyit tesz, hogy a közreműködésemmel kiharcolt kártérítési összeg meghatározott %-a a tiszteletdíj. A sikerdíjas megállapodások sajátossága az, hogy a károsultnak semmiféle költsége nem merül fel az ügyben mindaddig, amíg pénzhez, kártérítéshez nem jut. Nem kell előleget adnia az ügyvédjének a várható kiadásokra, nem kell illetéket, szakértői költséget, útiköltséget fizetnie, mert ezeket a megbízó átvállalja tőle. A károsult megbízó nem vállal semmiféle anyagi kockázatot.


Ha Ön

akkor, vegye fel velem a kapcsolatot és én tudásom legjavát nyújtva fogom Önt segíteni, támogatni abban, hogy a kártérítési összeg kézhezvételekor ne érezze úgy, hogy többet is kaphatott volna, ha időben szakemberhez fordul.

Ha részletesen szeretne arról olvasni, hogy kártérítési ügyének intézésével kit, hogyan érdemes megbíznia, mire kell figyelnie, illetve arról, hogy Önnek jár-e kártérítés, akkor töltse le ingyenes tanulmányomat!