Bíróság helyett közvetítői eljárás

Írta: Király Szilvia   |   2012. szeptember 30.

Közlekedési balesetek részesei először a rendőrségi kihallgatáson találkoznak a kérdéssel: hozzájárulnak-e a közvetítői eljárás lefolytatásához. A többség azt sem tudja pontosan, hogy mire mond igent vagy nemet. A közvetítői eljárás viszonylag új intézmény a büntetőjogban, ezért sem a károkozók, sem a károsultak számára nem világos, hogy mi a célja, szabályai. Pedig egy olyan eljárásról van szó, ami egyaránt szolgálja a bűncselekmény elkövetőinek és a sértettek érdekét is. Mire jó ez az eljárás, és mi értelme az egésznek?

Mi is az a közvetítői eljárás?

A büntető törvénykönyv (Btk.) bizonyos bűncselekmények esetén büntethetőséget megszüntető oknak tekinti a tevékeny megbánást. Ez azt jelenti, hogy ha az elkövető tevékeny megbánást tanúsít, akkor nem kap büntetést, vagy enyhébb büntetést kap, mint eredetileg járna neki. A tevékeny megbánás valójában a közvetítői eljárásban való részvétel, és az ott kötött megállapodás teljesítése az elkövető által. A közvetítői eljárás 2007. óta része a magyar büntetőeljárásnak. Bizonyos enyhébb megítélésű, általában gondatlanságból elkövetett bűncselekmények esetén van lehetőség erre, mintegy a hagyományos büntetőeljárás alternatívájaként.

Mediáció a közlekedési baleseteknél

Én is azért írok róla, mert a közlekedési balesetek is ide tartoznak, és az ilyen típusú ügyekben legtöbbször eredményesen is zárulnak ezek az eljárások. A közvetítői eljárást mediációnak, vagy elterelésnek is szokták nevezni, és lényege az, hogy az ügyészségtől, bíróságtól független harmadik személy (közvetítő) bevonásával az elkövető és a sértett konfliktusa rendeződjön. Ez úgy történik, hogy az elkövető és a sértett a közvetítő jelenlétében találkozik, egymásnak kérdéseket tehetnek fel, és az elkövető jóvátétel keretében a bűncselekmény káros következményeit megpróbálja orvosolni. Ha a jóvátételt a sértett elfogadja, akkor azt megállapodásba foglalják. Ha a megállapodást az elkövető teljesíti, akkor a büntetőeljárást megszüntetik vele szemben, vagy súlyosabb minősítésű esetnél büntetése korlátlanul enyhíthető.

Milyen feltételek esetén van helye közvetítői eljárásnak?

Mint korábban már írtam csak a törvényben meghatározott bűncselekmények esetén: közlekedési, személy elleni, és vagyon elleni, ha az vétség vagy 3 évi szabadságvesztésnél nem súlyosabban büntetendő bűntett. További feltétel még, hogy az elkövető a vádemelésig beismerő vallomást tegyen, továbbá a sértett és az elkövető önkéntes hozzájáruló nyilatkozata az eljárás lefolytatásához. Ez utóbbi bármikor visszavonható.

A közvetítői eljárás elrendeléséről az ügyészség, vagy ha a felek azt a bírósági szakban kérik, a bíróság dönt. Az ügyész és a bíró a fenti feltételek fennállása esetén azt is vizsgálja, hogy az elkövetett szabályszegés milyen súlyú volt. Például közlekedési baleseteknél, ha valaki a parkolóból hátrafelé kitolatva kis sebesség mellett üti el a sértettet, akkor az sokkal enyhébbnek minősül, mintha valaki a STOP táblánál nem áll meg, és így okoz balesetet, vagy a zebrán üt el egy gyalogost. Mindig az eset összes körülményét mérlegelik, amikor eldöntik, hogy az adott esetben mennyire tekinthető súlyos szabályszegésnek az okozó magatartása. Az elkövető előélete is döntő jelentőségű lehet. Ez alatt azt kell érteni, hogy volt-e már hasonló ügye, ellene jelenleg folyik-e más büntető vagy szabálysértési eljárás. Ugyanis ezekben az esetekben nem célszerű eltekinteni a büntetéstől. Fontos kiemelni, hogy ha valaki halálos kimenetelű közlekedési balesetet okozott, nincs lehetőség a közvetítői eljárásra, mert a törvény nem engedi.

Érdekes eset, ha családtagok kerülnek szembe ilyen módon a büntetőeljárásban. Közlekedési baleseteknél nagyon gyakori, hogy a szabálytalan autós valamely családtagja, aki az autóban utasként tartózkodott, a sértett, mert ő sérült meg. Ilyenkor is lehet kérni a közvetítői eljárást, de a gyakorlat az, hogy az ügyészség elutasítja. Nem állnak fenn ugyanis azok a büntetőpolitikai indokok, amik miatt az eljárást kitalálták. Hiszen ilyen esetben szinte természetes, hogy a sérült hozzátartozó megbocsát a sofőrnek, és az sem életszerű, hogy jóvátételt kérjen tőle.

Ez azt jelenti, hogy emiatt hátrányosabb helyzetbe kerül az, aki hozzátartozójának okoz sérülést, mint az, aki idegennek?

Nem, szerencsére ez nem így van! Ilyenkor ugyanis az ügyészség csak megrovásban szokta részesíteni az elkövetőt. Ez nem is büntetés, hanem intézkedés, vagyis priuszt sem eredményez. Egy figyelmeztetés, amiben a hatóság rosszallását fejezi ki, és felhívja az elkövető figyemét, hogy a jövőben tartózkodjon bűncselekmény elkövetésétől.

Ha a közvetítői eljárás feltételei fennállnak, akkor az ügyész vagy bíró felfüggeszti a büntetőeljárást maximum hat hónapra, és határozatot hoz az ügy közvetítői eljárásra utalásáról. Ezután az akta az illetékes Megyei Igazságügyi Hivatalhoz kerül, innen fogják a felek megkapni az idézést arról, hogy hol és mikor kell megjelenniük a közvetítői megbeszélésen. Ha a feltételek nem teljesülnek, akkor az ügyészség elutasítja a közvetítői eljárás lefolytatására irányuló indítványt, és vádat emel. Egy ügyben csak egyszer lehet kérni a közvetítői eljárást, vagyis ha az ügyész elutasította, akkor később a bíróság sem engedélyezheti.

Kinek jó, ha a felek megállapodnak?

Mivel a közlekedési bűncselekmények nagy része közúti baleset okozása, így nagyon sok ilyen ügy jut a közvetítők elé. Szerencsére a többség eredményesen is zárul. Azért mondom, hogy szerencsére, mert szerintem ez mindkét fél érdeke. Nézzük meg az érme egyik oldalát, vagyis milyen előnyök származnak a közvetítői eljárásból!

Az elkövető oldalán pozitívumot jelent, hogy az eljárás végén megszüntetik vele szemben a büntetőeljárást, vagy büntetése korlátlanul enyhíthető. Elkerülhető vele a közlekedési baleseteknél oly gyakori gépjárművezetéstől eltiltás mellékbüntetés, magyarul nem ugrik a jogsi. Nem beszélve arról, hogy nem kell újra méregdrágán vizsgázni. Ha az elkövetővel szemben megszüntetik az eljárást, akkor nem is lesz priusza ebből az ügyből kifolyólag. Sok elkövető attól tart, hogy esetleg felfüggesztett szabadságvesztés lenne a büntetése, amit így megúszhat. De ha pénzbüntetésben gondolkodik, akkor is mennyivel jobb, ha azt a pénzt a sértettnek kell kifizetni, és nem az államé lesz.

Végül lehet, hogy sokan nem ezt tartják a legfontosabbnak, de szerintem rengeteget segít a baleset feldolgozásában az, ha szemtől szembe találkozik a sértettel. A jog ritkán ad arra lehetőséget, hogy emberiességi szempontokat, és az empátiát ténylegesen érvényre lehessen juttatni. A közvetítői eljárásnak a legfontosabb célja az, hogy mindkét fél lelkileg fel tudja dolgozni a történteket, és a jövőben mindketten jogkövető magatartást tanúsítsanak. Nem könnyű ugyanis egy baleset után újra autóba ülni és vezetni, vagy a baleset helyszínén nap mint nap áthaladni. Ezeket az élményeket fel kell dolgozni, mind az elkövetőnek, mind a sértettnek. Sokkal könnyebb mindenkinek, ha tudja, hogy a másik hogyan látja a történteket.

A károsult szempontjából, tapasztalataim szerint, az a legfontosabb tényező, hogy szemtől szembe találkozzon a baleset okozójával. Megtudja, hogy pontosan hogyan történt a baleset, miért volt figyelmetlen az elkövető, miért tette azt, amit tett. Sokan a károkozó szemébe akarnak nézni, hogy lássák a bocsánatkérése tényleg őszinte, komolyan gondolja amit mond, és nem csak a büntetéstől akar megszabadulni. Másodsorban örülnek annak, hogy az eljárás így viszonylag gyorsan és egyszerűen lezárható, hogy később nem kell majd bíróságra menni, és akár évek múlva is felidézni a balesetet. És természetesen a jóvátétel miatt. A károsultak a baleset miatt általában nagyon szorult helyzetbe kerülnek. A közvetítői megbeszélés időpontjáig a biztosító csak részben, illetve csak kisebb összeget fizet nekik, pedig pont ilyenkor kellene az anyagi segítség. A közvetítői megbeszélések a balesetet követő 1-2 hónapon belül megtarthatók, így a jóvátétel nagy segítséget jelenthet számukra.

De minden éremnek van egy másik oldala is, vagyis az előnyök mellett lássuk a hátrányokat is. De ez az érme most egyoldalú! Ugyanis nem tudok olyan szempontot felhozni, ami miatt valamelyik fél hátrányt szenvedne akkor, ha hozzájárul ehhez az eljáráshoz. Ennek pedig egész egyszerűen az az indoka, hogy bárki bármikor viszavonhatja a hozzájárulását, és akkor a büntetőeljárás tovább zajlik a rendes medrében.


Hozzászólások

üdvözlöm !!!! Olyan kérdésem lenne hogy a lányomat elütötte egy autó a zebrán , külső belső bokája tőrt el . Ő még tanuló. Közvetítői eljárást rendeltek el , szeretném kérdezni hogy mi az az összeg amit közvetítői eljárásban lehet kérni!!!! Köszönöm Ildikó
Molnárné Ildikó - 2014. augusztus 15. - 11:09
Kérdésem lenne:Közuti balesetet szenvedtem segédmotor kerékpárral,eltörött a jobbkönyököm háromhét gipsz, de még vagy három hónapig nehéz dolgot nem emelhetek. Egy személygépkocsi a tilos jelzés ellenére elém kanyarodott, s én neki ütköztem, Ő a balesetet elismerte!! Jelenleg regisztrált munkanélküli vagyok. Pénzileg mennyit lehet elkérni, a közvetitői eljárás során!! Előre is köszönöm válaszát.
Kiss István - 2015. június 12. - 15:05
Férjem robogóval borult, mert a stop táblától elé hajtott egy személyautó,bal válla ficamodott mútötték, még most lesz a varratszedés. A baleset másfél hónapja történt, a gyógyulási idö hosszát még nem tudjuk.Ha közvetítőhöz megyünk, mi az az összeg melyet el lehet fogadni.Ezt a pénzt a károkozó, vagy a biztosító fizeti? Köszönöm Varga Györgyné
Varga Györgyné - 2015. július 13. - 20:16
Jó az oldal,sok mindent elmond,viszont azt nem, hogy ne kérdezzünk, mert nincs válasz.
Varga Györgyné - 2015. július 27. - 16:16
Bocsánat tévedtem. Kaptam a kérdéseimre választ. Köszönöm.
Varga Györgyné - 2015. július 28. - 13:12
Üdvözlöm!Olyan kérdésem lenne,hogy férjemet 3 hónapja védett úton közlekedett kerékpárral, elsőbbséget meg nem adva kis utcából kanyarodó személygépkocsi elütötte.A balesetet elismerte.A balesetből kifolyólag csigolyatörést és koponya zúzódása lett!A gyógyulás 12-16.hét előre láthatólag.Közvetítői eljárást rendeltek el.Kérdésem:Mi az az összeg amit el lehet kérni!Előre is köszönöm!
Máróné Czirják Mónika - 2015. szeptember 21. - 17:46
Üdvözlöm! Az élettársam motorkerékpárjával munkábamenet08 28.-án este egy kiszabadult marhacsordával ütközött. Medencecsont, combnyak, és bordatörést szenvedett. Két műtéten esett át.Egy év is eltelhet mire teljesen felépül.Közvetítő eljárást rendeltek el.Azt szeretném kérdezni mi az az összeg amit ilyenkor kártérítésként lehet kérni! Köszönöm. Tisztelettel. Marcsi
Koncz Jozsefné - 2015. október 10. - 20:32
Tisztelt dr. Király Szilvia! Köszönöm a hasznos információkat. Az esetem:közlekedési balesetben sérültem meg, szabályosan közlekedtem kerékpárral amikor az egyik ház melletti kocsibejárótól kihajtó személyautó elindult és elsodort. A bal lábam sérült, gyógyulási idő 6-8 hét. A személyautó vezetője rendőr. Kérdésem: Mekkora összeg kérhető a közvetítői eljárás során, ami a jövő héten lesz? Válaszát várva:Mária
Szalay Mária - 2015. november 11. - 12:26
Kerékpárral közlekedve, elém vágott egy autó, nem adta meg az elsőbbséget. Kórházba kerültem,fejsérüléssel, zúzódással, sípcsont-töréssel. A rendőrség ajánlotta a közvetítői eljárást. Az lenne a kérdésem, hogy az anyagi káromat (szemüvegem összetört, kerékpárom is használhatatlanná vált, ruházatom elszakadt) az elkövető megtéríti, ezen kivül milyen összeget kérhetek kárpótlásul. Mi a reális összeg? Köszönettel Komlósi Istvánné
Komlósi Istvánné - 2015. november 11. - 12:34
Üdvözlöm,a segitségét kérném.Segédmotoros kerékpárral haladva főutvonalon jobbról egy alárendelt útról személyautó kifordult elém. Nyilt bokatőrést szenvedtem.Közvetitői eljárást kezdeményeztek mely az az összeg amit lehetne kérni. Segitségét előre is köszönöm.Tisztelettel László.
Farkas László - 2015. december 12. - 07:13
Autóm totálkáros az elkövető a hibás kezem eltört 6 hét gipsz azután gyógytorna hátam lábaim fájnak következik egy hosszú fizikó terápiás kezelés .A biztósító által fizetett összeg a banké mivel hitel van az autón Most se pénz se autó se egészség A megmaradt hitelt fizetni kell mi az az összeg amit a közvetitöi eljárásba kérni lehet Mindennek a gyorshajtás az oka Köszönöm Éva
Horváth Éva - 2016. február 17. - 23:29
Tisztelt Dr. Király Szilvia! Az lenne a kérdésem, hogy balesetemből kifolyólag ahol én vagyok a károsult, a károkozó biztosítója felajánlott nekem egy elfogadható összeget kártérítésként és megküldték az egyezséget. Ha a biztosító által felajánlott összeget elfogadom, attól függetlenül még lehet igényem a közvetitői eljárás során a károkozóval szemben?
Kovács Szilvia - 2016. június 1. - 09:34
A következő kérdésem lenne: Nem adtam elsőbbséget figyelmetlenségből (esős idő, párás ablakok zavart). Édesanyám ült mellettem, aki 8 napon túl gyógyuló sérülést szerzett (gyorsan rendbe jött). A rendőrség lezárta a nyomozást, ügyészi szakba került az ügy. A vádemelést szeretnénk elkerülni édesanyámmal azzal, hogy mediáció keretein belül megegyezünk. A kérdésem, hogy ilyenkor kit keressünk és hol közvetítő személynek? Tisztelettel
Molnár Tamás - 2016. augusztus 31. - 21:53
Üdvözlöm! Két hónappal ezelőtt gyalogosként szabályosan közlekedőként zebrán ütöttek el. A rendőrségtől kaptam határozatot, hogy a balesetet okozót milyen büntetéssel (pénzbírsággal, eltiltással) büntetik. Közvetítői eljárás hogyan rendelhető el, valamint a káromat ki téríti meg? A határozatban benne van, hogy kár keletkezett ez ilyenkor egy hosszabb folyamat? Köszönöm a segítségét!
Szívós Szilvia - 2016. szeptember 22. - 16:45
Tisztelt Szilvia! Motoros balesetett szenvedtem.Súlyos életmentő műtéten estem át.A kérdésem az volna, hogy mi történik, ha a közvetitői eljáráson nem születik megegyezés.Azon kivül, hogy bírósághoz kerül az ügy én hogyan kaphatom meg azt az összeget, amit a közvetítői eljáráson szerettem volna.Vagy arra a fájdalomdíjra már egyáltalán nem számíthatok csak arra amit a biztosítótól kapok?Köszönöm válaszát! Krisztina
Babothy Krisztina - 2016. november 2. - 16:48
Üdv! A közvetítői eljárás keretén belül közlekedési baleset miatt egy 8 napon túl gyógyuló ficam esetén mekkora az összeg amit lehet kérni? Köszönettel V. Jani
Vagner János - 2016. december 13. - 09:32
Tisztelt Szilvia! Nagymamámat egy autó elsodorta a zebrán. Esés következtében eltört egy ujja. A kérdésem az lenne, hogy mi azaz összeg amit közvetítői eljárásban kérni lehet? Válaszát előre is köszönöm! Köszönettel: Erika
Madarász Erika - 2016. december 13. - 21:12
Udvozlom.kozuti baledetet szenveftem a stop tablanal nem allt meg es elem kanyarodott a szemekyauto.elismerte a vetkesseget En tobb hlnapja nem tudok dolgozni.az irodaba a szemem serult.igedhartya levalas tortent.lehet maradando katosodas.kozvezitoi eljaras lesz.Kerdesem mennyi penzt kerhetrk? Vakon gepelek ha hkbad elnezest kerek.Elore is koszonom valaszat.
Gerocserika - 2017. január 3. - 21:27
Üdvözlöm. Közúti autó balesetet szenvedtem a másik soför elismerte hogy ö volt a hibás. A kézfejem éltört össze kellett csavarozni min 2,3 honapig munkaképtelen vagyok mennyi közvetitöi díjat kérhetek válaszát elöre is köszönöm.
Horváth Sándor - 2017. március 25. - 14:07
Üdvözlöm ! Feleségemet 4-hónapja elütötte egy autó a zebrán zöld fény alatt komoly sérülést szenvedett a térdén operálni kellett több csavarral rögzítették.Még mindig táppénzen van.Megkérdezték tőle,hogy ügyvédet vagy közvetítőt akar az ügye lebonyolításához.Ön szerint mi lenne a jobb.A másik kérdésem hogy mi az az összeg amit egy ilyen balesetnél kérni lehet.Előre is köszönöm.Üdvözlettel Károly.
Gődény Károly - 2017. április 29. - 16:15
Jo napot kivanok! Közúti baleset szabályosan közlekedő autovezetojekent,frontálisan utkoztem egy kanyarban kisodrodo,gyorshajtóval.5-s agyeki csigolyam eltörött,mutettel tettek rendbe.3 labkozepcsontom törött,5 het gipszben.Jelentos zuzodasok.Mennyi a reális összeg,amit a közvetítői eljárás során kérhetek?Elore is Koszonom.
Panczel Aniko - 2017. június 6. - 18:38
Üdvözlöm! Esős időben autó mögül kilépő gyalogost gázoltam balra kanyarodás közben. Bokaficama lett, nem tudok maradandó sérülésről. Jelenleg még zajlik a rendőrségi eljárás. Ha a közvetítői eljárásban elismerem a felelősséget - egyéb okok matt nagyon fontos lenne nekem, ha mihamarabb lezárulna az ügy -, az ott megegyezendő jóvátételen felül lehet-e, kell-e számítanom további követelésre a gyalogos részéről? A biztosítóm felé már jelezte kárigényét. Köszönöm.
Kiss Ildikó - 2017. június 19. - 20:24
Üdvözlöm! Munkába menet egy körforgalomban egy autó belém jött, én kerékpárral voltam. Mentők bevittek a fejemet műteni kellett, mert egy vérrög keletkezett a halántékomnál. Minimum 2 hónap a felépülési idő, addig biztosan munkaképtelen vagyok. Az autós teljes mértékben elismerte a hibáját. Mekkora az az összeg(kb) amit egy közvetítői eljárás során a károkozótól kérni lehet? Köszönöm!
Pál Zoltán - 2019. február 22. - 12:37
Üdvözlöm. Még 2018. szeptemberében egy motorosnak nem adtam meg az elsőbbséget és ütköztünk. A motoros 8 napon túl gyógyuló (többszörös törés: combcsont műtéttel, térdkalács, csípőcsont) szenvedett, az ügyészség engedélyezte a mediációs eljárást. A kérdésem az lenne, hogy mekkora az a reális összeg amennyit a sértett reálisan kérhet köszönöm Berkes László
Berkes Kászló - 2019. július 3. - 10:35
2 kutya támadott meg kerékpározás közben,majd az egyik a kerékpár első kereke elé ment,hozzáért,és elvesztettem az egyensúlyt, és eltötr a felkarom. Feljelentés helyszínelés meg volt. Közvetítői eljárásban mi az az összeg ami kérhető. Válaszát előre is köszönöm.
Kiss Sándorné - 2023. augusztus 31. - 21:26

új hozzászólás

Hozzászólásminden mező kitöltese kötelező