A kötelező felmondásának buktatói

Írta: Király Szilvia   |   2012. október 28.

Most van a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások tömeges átkötésének időszaka, így én is ehhez az aktuális témához kívánok hozzászólni. Se szeri se száma azoknak a hirdetéseknek, amelyekben a biztosítási alkusz cégek hirdetik, hogy az ő on-line felületüket használva kössék meg jövő évre szóló biztosításukat a gépjármű tulajdonosok. Ez sokban megkönnyíti és leegyszerűsíti a biztosítás kötést, de figyelni kell, nehogy néhány banális hiba miatt drágább legyen biztosításunk a vártnál.

Az alaposság soha sem hátrány!

Akár az internetet, akár biztosítási alkuszt választunk, az átkötés alkalmával mindig ellenőrizzük, hogy minden adat pontosan lett-e megadva, beírva, beikszelve. Az alaposság jelen esetben sok későbbi utánajárástól, problémától óvhat meg minket. Az adatok ellenőrzése elsődlegesen a mi feladatunk, ugyanis az alkuszok, illetve biztosítók még a nyilvánvaló elírásokat is lehet, hogy csak hónapokkal később veszik észre. Ennek oka a feldolgozás elhúzódásában van, ugyanis ilyenkor olyan sok átkötést kell adminisztrálni, amire nincs megfelelő kapacitásuk. Ha viszont hónapokkal később derül ki, hogy pl. a biztosítási évforduló dátumát elírtuk, már nem lesz jogi lehetőség a korrigálásra. Így az is előfordulhat, hogy gépjárművünk, szándékunk ellenére nem rendelkezik egy ideig biztosítással.

Ebben az írásban az átkötések egyik nagyon fontos, de sokak által jelentéktelennek tűnő mozzanatára hívom fel a figyelmet. Ez pedig a régi kötelező felmondása. Ha már összehasonlította az egyes biztosítók jövő évi ajánlatait és úgy döntött, hogy váltani fog, akkor ne csak azzal törődjön, hogy az új szerződést megkösse. Ugyanilyen fontos a régi biztosítás felmondása is.

Amire figyelni kell!

Tájékozódni kell arról, hogy a biztosítási alkusz elintézi-e Ön helyett a régi szerződés felmondását, vagy azt Önnek kell intézni. Nem elegendő ugyanis csak az új biztosítást megkötni, hanem a régit fel is kell mondani. Felmondás hiányában ugyanis a régi biztosítás folyamatos marad, az új pedig nem jön létre érvényesen. Ilyenkor hiába talált egy kedvezőbb ajánlatot jelenlegi biztosítója díjánál, nem sokra megy vele. A biztosítás évfordulós felmondásának ugyanis szigorú, ún. jogvesztő határideje van. A jogvesztő határidő azt jelenti, hogy ennek elmulasztása esetén már nincs lehetőség biztosítót váltani, ha tetszik ha nem, maradni kell a réginél.

Mit mond a jogszabály?

Bár nem szokásom a jogszabályok szövegét idézgetni, de itt érdemes ezt megtenni.

A szerződő felek bármelyike a biztosítási időszak utolsó napjára (biztosítási évfordulóra), azt legalább 30 nappal megelőzően a biztosítási szerződést írásban, indoklás nélkül felmondhatja. A felmondás akkor hatályos, ha az a másik félhez határidőben megérkezik.

Mit is jelent ez?

Kezdjük a végéről! A kötelező gépjármű felelősségbiztosítási (kgfb) szerződés határozatlan időre jön létre. A biztosítási időszak a többségnél minden év január 1-től december 31-ig tart. Ez azt jelenti, hogy év végén automatikusan nem szűnik meg a szerződés, azt csak felmondás szünteti meg. Az újabb szabályozás értelmében, aki 2010. január 1. után vásárolt gépjárművet, annak biztosítási időszaka a biztosítás megkötésétől számított egy év. Vagyis vannak olyanok is, akiknek év közben kell a kötelező váltásról dönteniük. A többségre azonban még mindig a naptári évhez igazodó biztosítási időszak vonatkozik.

A felmondásnak pedig feltételei vannak, amelyek nem teljesülése esetén, a felmondás érvénytelen.

Mik ezek a feltételek:
Bármely feltétel elmulasztása súlyos következményekkel járhat. Sajnos ennek elmulasztásával komoly összegeket lehet elveszíteni.

Késedelem, de kinek az oldalán?

postalada.jpgTapasztalatom az, hogy vannak biztosítók, akik kihasználják a jogszabály ezen megfogalmazását. A jogban egy kicsit is járatos ember ugyanis úgy gondolná, hogy a határidő azt jelenti, addig a napig kell postára adni a felmondó levelet. És általában ez így is van, de vannak kivételek, mint jelen esetben is. Itt ugyanis december 1-ig meg kell érkeznie a biztosítóhoz a levélnek. Sajnos ez nem mindig a biztosított magatartásán múlik.

A posta bevezette az elsőbbségi levéltípust, amelynek elvileg az a célja, hogy másnapra a belföldi küldemény megérkezzen a címzetthez. Sajnos én is többször tapasztaltam, hogy akár 2-3 nap is eltelhet a feladás és kézbesítés között. Mára már megjelent az a küldeményfajta is, mellyel garantálják a másnapi kézbesítést, de ennek több lehet a díja, mint amennyibe a kötelező kerül negyed évre.

De lehet egy másik oka is annak, hogy a november utolsó napjaiban feladott levél nem érkezik meg határidőben a biztosítóhoz. Ez pedig nem a posta késedelme, vagy mulasztása, hanem éppen a biztosító szándékos magatartása. A biztosítók leveleiket postafiókon keresztül kapják meg, ami azt jelenti, hogy akkor veszik át, amikor ők akarják. A posta hiába tömi tele a postafiókot az évfordulóra szóló felmondó levelekkel, ha azt senki se veszi át napokig. Nem nehéz elképzelni azt, hogy november végén, december elején egyszerűen nem veszik fel a postájukat a biztosítók. Így a jogszabály szövege mögé bújva, olyan ügyfeleket is megtarthatnak, akiknek szándéka a szerződés felmondására irányult. Nincs adat arra, hogy hány embert érinthet ez, de annak mindegy is, aki így járt pórul valamelyik biztosítóval.

Ha a felmondás érvénytelen, akkor a régi szerződés marad érvényben, azt ugyanis csak a következő évfordulókor lehet felmondani. Nem egyszerű tehát megszabadulni a biztosítótól. Ilyenkor tanácsos a biztosítási díjat a lehető leghamarabb befizetni, mert a késedelemnek súlyos ára lehet.

Természetesen a posta kihagyásával is el lehet juttatni a felmondást a biztosítóhoz. Ennek legegyszerűbb és legbiztosabb módja, ha a biztosító egyik fiókjában személyesen leadjuk. Fontos, hogy mindig kérjünk az átvételről másolatot, hogy később probléma esetén igazolni tudjuk, hogy határidőben megtörtént a felmondás. Ha lakóhelyünkhöz közel nincs a biztosítónak fiókja, akkor meg lehet próbálni a faxot, vagy e-mailt is. De ezzel párhuzamosan ajánlott levélként is adjuk fel, mert vita esetén az előző két kézbesítési mód nem tekinthető hitelesnek.


Hozzászólások

Szóljon hozzá elsőként cikkünkhöz.új hozzászólás

Hozzászólásminden mező kitöltese kötelező